Thursday, January 26, 2017

Knowing Me Knowing You


כרמלה ברג / שחר מרקוס    Knowing me Knowing you
לפנינו מפגש הכרות בין שני אמנים היוצרים, מתוך עולמם הפנימי, עם כוונה רצינית לתיקון חברתי. ההכרות עם מגירות הנפש של כרמלה ברג ושל שחר מרקוס היא כביכול, הסיבה להתהוותה של התערוכה, הכוללת יצירות בתחומי הציור, התלת ממד, ההדפס, הצילום והוידיאו ארט, החושפת את צפונות היוצרים.
השונה והמשותף בין עולמם של ברג ומרקוס יוצר מתח דרמטי המורגש בין המוצגים בחלל מכון המים. כרמלה ברג הנה אמנית ותיקה המתחקרת הוויות חברתיות, יוזמת פרויקטים ומשתפת אמנים-יוצרים מרחבי תבל בעלי אורינטציה קהילתית וקונספט משותף. שחר מרקוס, לעומתה,  הנו אמן מיצג, הפועל מתוך עולמו הפנימי ותוך התיחסות למקום, טובל בעבודותיו קורטובים של הומור ושנינה, ומחבר בין מרקמי חומרים ומזון.
התערוכה מציגה מפגש אקראי כמעט הקורא לצופה ללמוד על ההכרות והחיבור בין שני האמנים, שהציגו תחת קורת גג אחת בפרויקט אמנות בהולנד,    משתפים פעולה במפגש שיכול להראות לצופים כאקראי ובכל זאת הצופים נקראים לפענח את סוד החיבור ביניהם. כך יתאפשר לצופים להכיר גם הם את האמנים ויצירתם, ואולי תוך כדי תהליך זה להכיר יותר טוב גם את עצמם.
שמה של התערוכה בתרגום חופשי "להכיר אותי להכיר אתכם" הנו כמו שמו של השיר הידוע של הלהקה המיתולוגית ״אבבא״ השבדית. יש בכותרת זו התייחסות פרקטית לחיים אך גם משמעות מיסטית. לכרמלה ברג עולם אישי פנימי, המצוי במתח וקונפליקט ובנוי על מצרפי פורטרטים הבונים שלמות רעיונית בשפה תלת ממדית. שלושת המיצבים שהיא מציגה בתערוכה, לרבות המיצב העשוי מעשרים וארבעה תמונות מחיי האישה הארוגות במעשה קווילט, מתארים לדבריה, את מעגלי חייה ופעילותה. שחר מרקוס, בן למשפחת פרדסנים מפתח תקווה, מעבד בשפת המיצג הכל כך אישית שלו את מונח הפרדס, אשר במקורות המסורת שלנו מהוה אלגוריה ליהדות ומנהגיה.
לשני האמנים התייחסות למונחים גשמיים פרקטיים בעלי קשר אמיתי וישיר להוויה ריאליסטית והיא הופכת, בתהליך היצירה, לבעלת משמעויות אמנותיות חידתיות. שחר מרקוס התייחס בעבודותיו בעבר לתפוז הישראלי, שסימל במידת מה את האתוס הציוני כסממן מקומי טיפוסי, אשר סמלייותו נותצה והתפוררה לאחרונה. כרמלה ברג, שיצרה תרגום אמנותי לספריהם של עמוס עוז ודליה רביקוביץ', שני סמנים מובילים בתרבות הישראלית, מאפשרת ללמוד על דעותיה וביקורתה על סביבתנו והקורה בה דרך עבודותיה.
הצופה בתערוכה מוזמן,  כאמור, להכיר את האמנים ואת עצמו באמצעות התערוכה.
דורון פולק / אוצר התערוכה

No comments:

Post a Comment